til top
  • Om 3T Bygg

Om 3T Bygg

3T Bygg AS ble etablert i 2005 av Thomas Brenna. Selskapet er en mellomstor bedrift med 18 ansatte. Vårt lager og kontorlokale befinner seg sentralt på Åmot i Modum i Buskerud Fylke. Her bygger vi nye hus og hytter, samt rehabilitering/opp-pussing av eldre hus og hytter.

3T Bygg AS er medlem i Mesterhus-kjeden siden 2011 som gir oss tilgang på mange fine hus og hyttemodeller og dertil gode tekniske løsninger og faglige oppdateringer. 

I 2018 slo 3T Bygg seg sammen med Partum Eiendom.  Med dette sikret 3T Bygg seg kompetanse og trygghet i markedet, da Partum Eiendom utvikler tomter og småfelt som vi får bygge på. 

De ansatte i 3T Bygg AS er alle bosatt lokalt i midtfylket. Vi mener dette er med på å bidra til et bedre arbeidsmiljø og høyere kvalitet på jobben som leveres. 3T Bygg AS ønsker å være din lokale byggmester hvor de ansatte bor og bidrar positivt i sitt nærmiljø. Vi har engasjerte ansatte som bryr seg om jobben sin liker å utføre den ordentlig.  3T Bygg AS er også en godkjent lærling bedrift og har i de siste årene hatt 1-3 lærlinger med oss hvert år. 

Ingen oppdrag er for små! Vi gjør alt fra å montere den minste eikelist til å bygge ut konsentrerte boligfelt.  Vi er like glade i rehabilitering og oppussing, hytter og nybygg og jobber like godt for private som en utbygger. Ingen jobb er for liten.

Om 3T Bygg
Om 3T Bygg
Om 3T Bygg